Wycena służebności przesyłu

wycena służebności przesyłu kraków

Służebność przesyłu stanowi ograniczone prawo rzeczowe. Właściciele nieruchomości na której znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa przesyłowego mogą ubiegać się o wynagrodzenie z tego tytułu. Tego typu sytuacja możliwa jest o ile do tej pory kwestia obecności linii przesyłowych na nieruchomości nie została uregulowana prawnie. Informację o służebności przesyłu można znaleźć w III dziale księgi wieczystej.

W celu ustalania wysokości wynagrodzenia z racji ustanowienia służebności przesyłu rzeczoznawca majątkowy powinien wycenić obciążoną nieruchomość. Wycena służebności przesyłu polega na określeniu jako różnica pomiędzy podobnymi nieruchomościami nieobciążonymi i obciążonymi. W sytuacji, gdy tego typu porównanie jest niemożliwe ze względu na niewystarczającą liczbę transakcji rynkowych, rzeczoznawca majątkowy określa wartość nieruchomości bez uwzględnienia obciążenia a następnie ustala w jakim stopniu obecność linii przesyłowej wpływa na pierwotną wartość nieruchomości. W tym celu zostaje najczęściej określony poziom współkorzystania z nieruchomości gruntowej przez właściciela i przedsiębiorstwo przesyłowe, a także współczynnik zmniejszenia wartości nieruchomości oraz skala utrudnień w gospodarowaniu nieruchomością. Na podstawie badania indywidualnej sytuacji poprzez rzeczoznawca majątkowy jest w stanie określić, w jakim stopniu urządzenia przesyłowe determinują wartość nieruchomości. Jurczak: Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości – Kraków i okolice

Do najczęściej sporządzanych operatów szacunkowych  z tego zakresu należą określenie wartości przesyłu dla:

  • napowietrznej linii energetycznej,
  • sieci gazowej
  • sieci kanalizacyjnej
  • sieci telekomunikacyjnej

Przygotowujemy wyceny dotyczące służebności przesyłu dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych w Krakowie i okolicach (Skawina, Wieliczka, Zabierzów, Kryspinów)