Wycena działki

wycena działki kraków
Wyceniając działkę gruntową określa się najczęściej wartość nieruchomości gruntowej o różnym przeznaczeniu, która jest przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego.

Rzeczoznawca majątkowy ustala stan prawny nieruchomości, określa przeznaczenie gruntu oraz dopasowuje atrybuty determinujące wysokość wartości przedmiotu wyceny. W zależności od przeznaczenia różnią się cechy wpływające na wartość gruntu. W przypadku wyceny działek rolnych istotna jest bonitacja i przydatność rolnicza gruntu. W momencie, gdy oszacowaniu podlega wartość działki budowlanej istotna jest z kolei możliwość swobodnego zagospodarowania powierzchni. Istnieją również projekty wycen nieruchomości gruntowych, w których określa się wartość gruntu na potrzeby ustalenia wynagrodzenia z tytułu służebności gruntowej lub służebności przesyłu. Atrybutami, które najczęściej determinują wartość nieruchomości gruntowych o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową są lokalizacja, sąsiedztwo, powierzchnia, parametry fizyczne oraz uzbrojenie. W procesie wyceny, rzeczoznawca majątkowy ocenia również zagrożenia, która mogą komplikować możliwość swobodnego zagospodarowania terenu. Należą do nich m.in. obecność obiektów stanowiących infrastrukturę firm przesyłowych np. linie wysokiego napięcia, rury kanalizacyjne etc.

Do celów, dla których często ocenia się wartość działki należą zwykle potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału, zniesienie współwłasności, ustalenie opłaty planistycznej etc.

Wartość działki określana jest najczęściej z zastosowaniem podejścia porównawczego, metody korygowania ceny średniej lub metody porównywania parami.

Jeżeli potrzebujesz wycena działki w Kraków lub okolice (Skawina, Kryspinów, Zabierzów, Wieliczka) to zapraszamy do skorzystania z oferty naszej firmy. Jurczak: Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości – Kraków i okolice