Jurczak: Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości - Kraków i okolice

Jurczak: Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości - Kraków i okolice

Najczęściej wykonywanymi projektami wycen są : wycena mieszkania, wycena domu oraz wycena działki (gruntu). Operat szacunkowy potrzebny jest klientom m.in. na etapie kupna-sprzedaży nieruchomości. Dokument jest wykorzystywany podczas ostatecznej negocjacji ceny. Wycena niezbędna jest również zwykle podczas procedury ubiegania się o bankowy kredyt hipoteczny. Na podstawie operatu szacunkowego bank ocenia wartość zabezpieczenia wierzytelności oraz ryzyko związane z nieruchomością. Oprócz wyceny prawa własności, określa się również wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Tego typu wyceny realizowane są, w przypadku gdy właściciel zdecyduje się na wykup nieruchomości. Do innych celów należą np. podział majątku, zniesienie współwłasności, określenie wartości przedmiotu spadku oraz darowizny etc. Wycena działki to w rzeczywistości określenie wartości nieruchomości gruntowej o różnym przeznaczeniu. Istotną determinantą wartości jest w tym przypadku przeznaczenie gruntu. Oprócz przeznaczenia gruntu, na wartość wpływ mają inne atrybuty tj. lokalizacja, powierzchnia, otoczenie, stan zagospodarowania itd. Podczas wykonywania projektu wyceny oszacowana zostaje wartość nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem prawa prawo własności lub prawa użytkowania wieczystego. Odrębnemu oszacowaniu podlega ograniczone prawo rzeczowe obciążające nieruchomość np. służebność gruntowa, służebność przesyłu.

Na czym polega wycena nieruchomości ?

Wycena nieruchomości stanowi proces, którego celem jest zwykle oszacowanie wartości rynkowej lub odtworzeniowej. Istnieje również możliwość określenia wartości godziwej, dla wymuszonej sprzedaży lub dla indywidualnych potrzeb inwestora. W procesie wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy opracowuje operat szacunkowy, który jest autorską opinią o wartości nieruchomości stanowiącą dokument urzędowy. Operat szacunkowy sporządzany jest w formie pisemnej i zawiera w sobie określone informacje m.in. analizę rynku, podstawę formalną wyceny, opis stanu nieruchomości, cel i zakres wyceny, wybór podejścia i technik szacowania nieruchomości oraz raport końcowy.
Rzeczoznawca majątkowy jest osobą fizyczną, posiadającą wyższe wykształcenie, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości (lub ukończyła wyższe studia o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami), odbyła praktykę zawodową oraz przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne tj. egzamin państwowy. W celu określenia wartości nieruchomości powinno skorzystać się z usług profesjonalnego rzeczoznawcy majątkowego, który legitymuje się uprawnieniami państwowymi w zakresie szacowania nieruchomościami, nadanymi w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Tagi: Jurczak: Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości - Kraków i okolice, wycena nieruchomości Kraków, wycena domu Kraków, wycena mieszkania Kraków, wycena działki Kraków, wycena służebności przesyłu Kraków, wycena lasu Kraków, wycena lokalu użytkowego Kraków, wycena pod kredyt Kraków,