Wycena mieszkania

wycena mieszkania kraków

Wycena lokalu mieszkalnego (czyli wycena mieszkania) lub użytkowego to kwestia oszacowania wartości nieruchomości, która została wyodrębniona z nieruchomości gruntowej lub budynkowej w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu. Nieruchomość lokalowa powinna mieć założoną odrębną księgę wieczystą. Z prawem własności do lokalu mieszkalnego lub użytkowego wiąże się udział w części wspólnej, na którą składają się części gruntu i budynku. Do lokalu mieszkalnego mogą również przynależeć pomieszczenia np. komórka lokatorska, garaż. Istotne jest, aby pomieszczenia przynależne znajdowały się w obrębie nieruchomości z której został wyodrębniony lokal.

Określenie wartości lokalu mieszkalnego lub użytkowego stanowi jedno z bardziej powszechnych zleceń w praktyce wyceny nieruchomości. Popularnym celem dla jakiego klienci wyceniają lokale mieszkalne jest konieczność zabezpieczenia wierzytelności kredytu. Sporządzenia operatu szacunkowego domaga się najczęściej instytucja, która współfinansuje zakup nieruchomości. Operat szacunkowy sporządzony na potrzeby kredytu zawiera bowiem m.in. analizę ryzyka, które jest związane z daną nieruchomością (ocenę ryzyka lokalizacji, ryzyka prawnego, ryzyka systemowego etc.). Oprócz wyceny prawa własności mieszkania, określa się również wartość  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Na zlecenie wyceny lokalu spółdzielczego decydują się często klienci, którzy planują wykup lokalu od spółdzielni. W tym przypadku operat szacunkowy jest niezbędny w celu ustalenia ostatecznej ceny wykupu.

Opracowanie wyceny mieszkania dokonuje się zwykle podejściem porównawczym, metodą porównywania parami lub korygowania ceny średniej. W trakcie wyceny dochodzi najczęściej do oszacowania wartości rynkowej. Rzeczoznawca dokonuje w procesie wyceny analizy lokalnego rynku, wybiera podejście, metodę i technikę wyceny, ustala podstawę formalno-prawną, przyjmuje atrybuty determinujące wartość nieruchomości i określa ich wagę. Wycena danej nieruchomości odbywa się na podstawie wytypowanych nieruchomości podobnych, które powinny mieć cechy najbardziej zbliżone do przedmiotu wyceny.
Najczęściej zlecenie wyceny mieszkania potrzebne jest w celu:

  • negocjacja ceny kupna-sprzedaży
  • dla informacji własnej sprzedającego lub kupującego
  • zabezpieczenie wierzytelności kredytu
  • podział majątku
  • ustalenie ceny wykupu (w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
  • wycena na potrzeby darowizny lub spadku

Wycena mieszkania w: Kraków, Skawina, Kryspinów, Zabierzów
Jurczak: Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości – Kraków i okolice