Wycena domu

wycena domu Kraków

Wycena domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego to w rzeczywistości określenie wartości nieruchomości budynkowej stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem.

Podczas wyceny nieruchomości z tego segmentu rzeczoznawca majątkowy dokonuje analizy lokalnego rynku na podstawie badania nieruchomości podobnych do przedmiotu wyceny, ocenia stan zagospodarowania nieruchomości, otoczenie i sąsiedztwo, stan techniczno-użytkowy budynku oraz stopień zużycia obiektu. Następnie rzeczoznawca majątkowy dopasowuje metodę i technikę wyceny oraz ustala rodzaj wycenianej wartości. W przypadku zleceń na potrzeby ubezpieczenia nieruchomości określa się wartość odtworzeniową budynku. W sytuacji, gdy celem wyceny jest ustalenie np. ceny kupna-sprzedaży, określana jest najczęściej wartość rynkowa. Wartość rynkowa stanowi najbardziej prawdopodobną cenę możliwą do uzyskania w dniu wyceny. Istotne jest jednak, aby strony były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz posiadały stanowczy zamiar zawarcia umowy. Ważne także, aby upłynął odpowiedni czas niezbędny do odpowiedniego wyeksponowania oferty nieruchomości na rynku oraz do wynegocjowania warunków umowy. Jurczak: Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości – Kraków i okolice

Według prawa budowlanego budynkiem jest obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, który posada dach i fundamenty. Wartość obiektów tego typu determinuje szereg atrybutów wśród których znajdują się m.in. lokalizacja, otoczenie nieruchomości, stan techniczny oraz parametry fizyczne działki.

Do głównych celów wyceny domu należą:

  • negocjacja ceny kupna-sprzedaży
  • wycena na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytu hipotecznego
  • wycena na potrzeby ubezpieczenia
  • wycena na potrzeby podziału majątku
  • wycena domu „w budowie”

Zasięg działania naszej firmy to Kraków i okolice m.in. Skawina, Wieliczka, Kryspinów, Zabierzów.