Wycena domu

wycena domu Kraków

Wycena domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego to w rzeczywistości określenie wartości nieruchomości budynkowej stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem.

Podczas wyceny nieruchomości z tego segmentu rzeczoznawca majątkowy dokonuje analizy lokalnego rynku na podstawie badania nieruchomości podobnych do przedmiotu wyceny, ocenia stan zagospodarowania nieruchomości, otoczenie i sąsiedztwo, stan techniczno-użytkowy budynku oraz stopień zużycia obiektu. Następnie rzeczoznawca majątkowy dopasowuje metodę i technikę wyceny oraz ustala rodzaj wycenianej wartości. W przypadku zleceń na potrzeby ubezpieczenia nieruchomości określa się wartość odtworzeniową budynku. W sytuacji, gdy celem wyceny jest ustalenie np. ceny kupna-sprzedaży, określana jest najczęściej wartość rynkowa. Wartość rynkowa stanowi najbardziej prawdopodobną cenę możliwą do uzyskania w dniu wyceny. Istotne jest jednak, aby strony były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz posiadały stanowczy zamiar zawarcia umowy. Ważne także, aby upłynął odpowiedni czas niezbędny do odpowiedniego wyeksponowania oferty nieruchomości na rynku oraz do wynegocjowania warunków umowy.

Według prawa budowlanego budynkiem jest obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, który posada dach i fundamenty. Wartość obiektów tego typu determinuje szereg atrybutów wśród których znajdują się m.in. lokalizacja, otoczenie nieruchomości, stan techniczny oraz parametry fizyczne działki.

Do głównych celów wyceny domu należą:

  • negocjacja ceny kupna-sprzedaży
  • wycena na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytu hipotecznego
  • wycena na potrzeby ubezpieczenia
  • wycena na potrzeby podziału majątku
  • wycena domu „w budowie”

Zasięg działania naszej firmy to Kraków i okolice m.in. Skawina, Wieliczka, Kryspinów, Zabierzów.